Sťažnosti


Reklamační list

Vážený zákazník, je nám veľmi ľúto, že výrobok, ktorý ste si u nás zakúpili, nefunguje tak, ako by mal.

Pošlite nám ho späť spolu s vyplneným formulárom sťažnosti.

Ako na to:

Vyplňte a vytlačte formulár sťažnosti. Informácie, ktoré potrebujete vyplniť, nájdete na faktúre.

Tovar starostlivo zabaľte, aby sa počas prepravy nepoškodil. V ideálnom prípade ho zabaľte do pôvodného obalu. Nezabudnite priložiť podpísaný formulár žiadosti.

Tovar pošlite na naše reklamačné oddelenie:

BTK sport - hračky - papier
Oddelenie sťažností
Dolní 106
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Formulár na podanie sťažnosti nájdete na adrese tu.