Odstúpenie od kúpnej zmluvy


Podmínky vrácení peněz

Vrátenie peňazí je možné odstúpením od kúpnej zmluvy.

Pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v tejto lehote musí kupujúci doručiť predávajúcemu listinu, s ktorou platná legislatíva spája prejav vôle odstúpiť od zmluvy. Kupujúci môže uplatniť toto právo na odstúpenie od zmluvy buď osobným doručením tovaru do predajne predávajúceho spolu s prejavom vôle odstúpiť od zmluvy, alebo zaslaním tovaru na adresu predávajúceho na vlastné náklady prostredníctvom niektorého z dopravcov spolu s písomným prejavom vôle odstúpiť od zmluvy. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy do 14 dní v zmysle § 53 ods. 7 Obchodného zákonníka, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií, čím nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru.


Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí byť tovar vrátený nepoškodený, najlepšie v pôvodnom obale bez známok používania, vrátane všetkého príslušenstva, záručných listov a návodov. Ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky na vrátenie tovaru, peniaze za tovar vám budú zaslané bankovým prevodom na váš účet do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré predávajúci zaplatil v súvislosti s doručením tovaru späť prepravcom.

 

Vrátenie peňazí je možné, ak sú splnené tieto podmienky:

Právo na vrátenie peňazí sa uplatňuje do 14 dní od doručenia tovaru.
Tovar nesmie byť poškodený!
Tovar musí byť zabalený v pôvodnom obale!
Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete zde.

 

                                                      Tým oddělení reklamací obchodu sport-hračky.cz