Bezpečnostné informácie


Bezpečnostní informace

Robíme všetko pre ochranu vašich údajov

 
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, dotknutá osoba má právo na prístup k nim a na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci sa zaväzuje chrániť uvedené osobné údaje poskytnuté kupujúcim. Poskytnuté údaje budú použité len na účely predávajúceho a bude s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov.