Odstoupení od kupní smlouvy


Podmínky vrácení peněz

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Jak na to?

1) Stáhněte si prosím a vyplňte formulář na ostoupení od kupní smlouvy na níže uvedeném odkazu. Údaje potřebné k vyplnění najdete na faktuře, kterou jsme Vám zaslali ke zboží elektronicky..
2) Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů.
3) Zboží nám zašlete na tuto adresu:

BTK sport • hračky • papír
vratka zboží
Dolní 106
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

 

Vrácení peněz lze uplatnit, pokud jsou dodrženy tyto podmínky:

Právo na vrácení peněz platí do 14dnů od doručení zboží.
Zboží nesmí být poškozené!
Zboží musí být zabalené v původním obalu!


Formulář na odstoupení od kupní smlouvy naleznete zde.
 

Retourové oddělení sport-hracky.cz